Αρχική

Κτήρια Ευρώπης -1
Κτήρια Ευρώπης -2
Κτήρια Ασίας
Κτήρια Αμερικής
Κτήρια Αυστραλίας
Πλοία
Kit Φωτισμού led

LED Φωτισμός
Συναγερμοί
Κάμερες
Έξυπνο σπίτι

Εταιρεία
Επικοινωνία

Αγαπημένο site

www.1100.gr
kit φωτισμού led για τα παζλπληροφορίες για τα κιτ φωτισμού led τρισδιάστατα παζλ φωτισμένα με led

Εκπαιδευτικά 3D puzzle

Οι σημαντικότερες αρχιτεκτονικές δημιουργίες όλου του κόσμου μέσα από την πιο ολοκληρωμένη συλλογή τρισδιάστατων παζλ ..

Αντιπροσωπεύουμετην πληρέστερησυλλογή των τρισδιάστατωνεκπαιδευτικώναρχιτεκτονικώνpuzzle τηςCoolvillie

--›› Αναζητήστε τα και σε όλα τα καλά καταστήματα και Βιβλιοπωλεία με αυτό το σήμα -----------------------››

1 - 3 Εύκολη συναρμολόγηση χρόνος από 10 - 30 λεπτά.


3 - 5 Κανονικός βαθμός δυ-σκολίας, χρόνος συναρρμολό-γησης από 30 λεπτά έως 2 ώρες.


5 - 7 Κάπως δύσκολο, χρόνος συναρμολόγησης από 2 ώρες έως 6 ώρες.


7 - 9 Αρκετά δύσκολο, χρό-νος συναρμολόγησης από 6 ώρες έως 12 ώρες.


10 Πολύ δύσκολο, χρόνος συναρμολόγησης πάνω από 12 ώρες

Τρισδιάστατα παζλ με κιτ φωτισμού led

Τα εκπαιδευτικά τρισδιάστατα παζλ, κατασκευάζονται από πλήρως ανακυκλώσιμο χαρτί κολλημένο πάνω σε ειδικό μη τοξικό πεπιεσμένο αφρό.
Είναι πλήρως ανακυκλώσιμα, δεν απαιτείται κανένα εργαλείο για την συναρμολόγησή τους, ούτε καν κόλλα.
Προσφέρουν ατελείωτες ώρες μάθησης μέσα από την διασκεδαστική δημιουργία καθώς και βοηθούν τον καθένα να καταλάβει την μοναδικότητα και την πολυπλοκότητα της αρχιτεκτονικής κατασκευής του εκάστοτε κτηρίου ή σκάφους.

Περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες συναρμολόγησης με εικόνες και αριθμούς κομματιών του παζλ …

Δείτε όλη την συλλογή μας σε μορφή pdf ...